Beste <<First Name>>,  


De voordelen van polarisatie
Bram Eidhof, Bureau Common Ground

Door Corona en de lockdown leken we minder bezig met Zwarte Piet dit jaar. Toch is er veel veranderd – steeds meer mensen zijn voor verandering van dit feest. 

Het stemt mij hoopvol dat we zo’n belangrijke traditie ter discussie stellen, en luisteren naar hen die er pijn onder lijden. Ik ben voor verandering. Tegelijkertijd moet ik toegeven dat ik het gesprek met mensen die vóór Zwarte Piet zijn wel eens heb vermeden. Om een vriendschap niet te compliceren, of het kerstdiner gezellig te houden. 

Kunnen we nu de kroeg gesloten is wat extra ruimte voor discussie creëren in onze huiskamers? 

Perspectieven

In de kranten, op tv: het lijkt wel alsof we steeds meer gepolariseerd raken. Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders geeft aan dat er spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn. 5 op de 10 ervaart dat ook in haar of zijn directe omgeving. 

Polarisatie klinkt voor veel mensen negatief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Polarisatie is soms nodig voor maatschappelijke verandering. Dat laat de Zwarte Pietendiscussie zien. Maar ook de vrouwenrechtenbeweging. Of de burgerrechtenbeweging in de VS, tot en met Black Lives Matter. Onze belangrijkste verworvenheden zijn het resultaat van strijd. 

Daarom hebben we iets te verliezen wanneer polarisatie ook tot separatie leidt. Wanneer we gesprekken over polariserende thema’s vermijden. Politiek en samenleven begint immers niet in de Tweede Kamer of op tv, maar in onze huiskamers, buurthuizen en in de kroeg.

Onderzoek laat zien dat we allemaal willen deugen. Met name in de ogen van de belangrijkste sociale groep waartoe we behoren. Daar schuilt ook het gevaar: wanneer we een sterke groepsidentiteit hebben, zijn we sneller geneigd om andere groepen als inferieur te zien. Dat geldt zelfs voor groepen die tolerantie hoog in het vaandel hebben staan, paradoxaal genoeg. Waar we op de inhoud van perspectief verschillen, schrijven we soms mensen af. Dat kan er toe leiden dat we niet eens het gesprek met de ander aan willen gaan.  

Oefening

De vraag is: hoe behouden we de voordelen van polarisatie, zonder dat het tot separatie leidt? Dat is waar wij bij bureau Common Ground onderwijs voor ontwerpen. Experimenteer er eens mee tijdens kerst – met deze tips is de kans groot dat het niet ontspoort:

•    Begin met het bespreken waar jullie het over eens zijn. 
•    Toon oprechte interesse in de standpunten van de ander. Vraag wat volgens hem of haar anderen niet begrijpen in de discussie (en hoe dat komt).
•    Gevoelens van schuld en schaamte leiden tot defensieve of agressieve reacties. Probeer die te vermijden bij je gesprekspartner. Weinig is zo vervelend als een gesprekspartner die zich moreel superieur acht.
•    Durf de heilige huisjes binnen je eigen sociale groep te onderzoeken. Weet je bijvoorbeeld echt genoeg van genetische modificatie van voedsel om ertegen of voor te zijn?


Bram Eidhof is directeur van bureau Common Ground en universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek. Hij onderzoekt, ontwerpt en gaat over tot actie. Met bureau Common Ground maakt hij burgerschapsprogramma’s voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Om leerlingen hun idealen te laten ontdekken en te laten ervaren hoe je maatschappelijk verschil kan maken.

Vraag: Wat was de laatste keer dat het je lukte om een moeilijk gesprek te voeren? En wat voelde je toen het gelukt was? 

Mail je antwoord in een reactie op deze Kinderwijzer. We zullen een selectie van de inzendingen (met vermelding van alleen de voornaam) publiceren in de volgende editie van de Kinderwijzer.
Tips
De serie The Middle Ground is een prachtig voorbeeld van hoe je met elkaar in gesprek kan gaan terwijl je het radicaal met elkaar oneens bent. In deze aflevering (youtube) gaan veganisten in gesprek met vleeseters.

Of lees hier in Trouw hoe een goed publiek debat over Corona eruit ziet. 
Deze nieuwsbrief werd gemaakt in samenwerking met bureau Common Ground. Het bureau is lid van het onderwijsnetwerk van de Humanistische Alliantie. Kijk op https://www.bureaucommonground.nl/ voor alle informatie over hun visie en werk (of klik op het logo hieronder).  

Deel via Facebook Deel via Facebook
Tweet Tweet
Stuur deze mail aan iemand door Stuur deze mail aan iemand door
Deze nieuwsbrief wordt gehost door het Humanistisch Verbond en gemaakt samen met de volgende partners uit de Humanistische Alliantie: Universiteit voor Humanistiek, Humankind, Vereniging HumanitasStichting HumanitasHVO Primair, Omroep Human, De Amsterdamse Mavo, Bureau Common Ground, Huis van Erasmus, en Centrum Kinderfilosofie.
Elke maand staat één van deze organisaties centraal.